دانلود آهنگ تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد غلام کویتی پور

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد غلام کویتی پور

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه نیو موزیک برای شما 😘 دانلود اهنگ تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | TA SR BH BDN BASHD AYN JAMH KFN BASHD With Text And 2 Quality 320 And 128 On New-Musics.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎵😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎵😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎵😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎵😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎵😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎵😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎵😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎵😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎵😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎵😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎵😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎵😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎵😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎵😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎵😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎵😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎵😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎵😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎵😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎵😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎵😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

🎵😘

🎵😘

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎵😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎵😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎵😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎵😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎵😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎵😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎵😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎵😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎵😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎵😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎵😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎵😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎵😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎵😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎵😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎵😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎵😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎵😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎵😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎵😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎵😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎵😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎵😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎵😘

ناله عشق است و آتش میزند

🎵😘

🎵😘

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند